Informatie
brief lidgeld 2021 - 2022
formulier kledij
formulier info speler
handleiding voor ouders en spelers
gedragscode KFC Ranst jeugd
charter club
charter ouders
charter spelers
handboek EHBSO
CM brochure EHBSO
infobrochure
Papieren ongevalaangifte KFC Ranst
zijn te verkrijgen bij
Wim Smits
0472/84 48 32
Voetbalbond
panathlon verklaring
dexia foot pass - deel 1
dexia foot pass - deel 2
dexia foot pass - deel 3
dexia foot pass - deel 4
dexia foot pass - deel 5
dexia foot pass - deel 6
 
Mutualiteit
Christelijke mutualiteit
Partena ziekenfonds
Vlaams & neutraal ziekenfonds
De voorzorg
Liberale mutualiteit
Onafhankelijk ziekenfonds
   
 
 

Sporten en bewegen zijn gezond.

Om hun leden aan te sporen om niet stil te zitten komen de meeste ziekenfondsen tussen in het lidgeld

van de sportclub.

 
 
Euromut :

Euromut voorziet een vaste tegemoetkoming tot € 15/jaar voor het lidmaatschap van een sportclub.

 

Voor de tegemoetkoming bezorg je een kopie van de lidkaart, het inschrijvingsattest of het

 

betalingsbewijs.