senioren
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 

Clubnieuws

 
 
   
   

Beste ouders en voetbalvrienden,

 

Brief lidgeld
Brief lidgeld is het ganze seizoen te vinden --> documenten

Het voetbalseizoen 2023 - '24 zit er weeral op !

 

Wij kijken uiteraard reeds uit naar het volgende voetbalseizoen.

Een nieuw seizoen waarin we opnieuw sportieve successen, maar vooral veel voetbalplezier en wedstrijdspanning

wensen te beleven.

 

Elk voetbalseizoen heeft wel iets nieuws in petto : nieuwe ploegmaats, een hogere categorie, een andere

trainer, een kersverse ploegafgevaardigde, voor sommigen de eerste passen in de voetbalwereld,

voor anderen een overgang naar onze club. Ook ouders en supporters zullen zich wellicht weer moeten

aanpassen aan de diverse gewijzigde omstandigheden : andere trainingsuren en/of wedstrijddagen.

 

Om zo snel mogelijk een zicht te hebben op het aantal leden, het aantal ploegen en om uw kind toe te

 

laten te kunnen voetballen en wettelijk met alles in orde te zijn, verzoeken wij u vriendelijk om het lidgeld tijdig te willen overmaken op

rekening BE59 0689 3764 0726 met vermelding van naam en voornaam van uw kind.

Het lidgeld voor het seizoen 2024 – 2025 bedraagt 190,00 € bij betaling voor 1 juni 2024. Na die datum bedraagt het lidgeld 220,00 € .

Opgelet, uw kind kan pas deelnemen aan trainingen en wedstrijden als het lidgeld voldaan is.

 

In het lidgeld is ook dit jaar opnieuw een t-shirt en een nieuw paar voetbalkousen inbegrepen.

Meer info over onze pasdagen die wij vervroegen naar vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni volgt nog.

 

Verder wensen wij alle ouders en spelers een prettige, deugddoende vakantie en hopen iedereen fris maar vooral gezond te mogen begroeten op de

eerste trainingen waarvan wij de dagen en uren zullen communiceren via onze website www.kfcranst.be zodra deze gekend zijn.

 

Met sportieve groeten,

 

Jeugdbestuur KFC Ranst.

 

 

za. 11 mei 2024